In Those Days

140.00 ฿

เรื่องราวที่มีพวงกุญแจโลมาน้อยจากสโมสรว่ายน้ำอิวาโทบิเป็นจุดเริ่มต้น
+ โดจินแก๊กเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผ่านมาของมาโกโตะและฮารุกะ

17 in stock