Yuri on Ice [ Stay close to me.]

160.00 ฿

ผู้จัดทำ : VICTORY

อ้างอิงจากเรื่อง : Yuri on Ice [ Stay close to me.] (VictorxYuri)

ลักษณะของสินค้า : Fan fiction ประเภท BL ความหนา 70 แกรม 52 หน้า ขาว-ดำ

การเปิดอ่าน : จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)

ออกขายครั้งแรก : Maruya #21 ( 2018 )

24 in stock

SKU: A01957 Categories: , Tags: , ,