Distant Blue

160.00 ฿

มาโกะโตะที่อยากครอบครองฮารุเอาไว้คนเดียว
วางแผนเพื่อให้ฮารุกระวนกระวาย
ฮารุจะทำยังไงเมื่อมาโคโตะมาบอกว่า
ฉันอยู่กับนายไม่ได้แล้วนะ ?

เหลือสินค้า 3 ชิ้น

Sold By : Homu
SKU: A00339 Categories: , Tags: ,