Distant Blue

160.00 ฿

มาโกะโตะที่อยากครอบครองฮารุเอาไว้คนเดียว
วางแผนเพื่อให้ฮารุกระวนกระวาย
ฮารุจะทำยังไงเมื่อมาโคโตะมาบอกว่า
ฉันอยู่กับนายไม่ได้แล้วนะ ?

2 in stock