XiaoZhan Mini Sticker | PAKKIN

20.00 ฿

ผู้จัดทำ : PAKKIN
อ้างอิงจากเรื่อง : XiaoZhan
ลักษณะของสินค้า : สติกเกอร์ขาว kiss cut ขนาด 4.65×12.4 cm
ออกขายครั้งแรก : BoZhan Fair (2019)

10 in stock

SKU: A02654 Categories: , Tags: , ,