VAL Heart Tape | PAKKIN

140.00 ฿

ผู้จัดทำ : PAKKIN
อ้างอิงจากเรื่อง : Identity V
ลักษณะของสินค้า : เทปกระดาษรูปหัวใจแบบแยกชิ้น ขนาด 3.2×2.5 cm มี 100 ชิ้น/ม้วน ประกอบด้วย 10 ลาย (ลายละ 10 ชิ้น)
ออกขายครั้งแรก : 2021

50 in stock

SKU: A02651 Categories: , Tags: ,