The Bird Nest

299.00 ฿

ผู้จัดการ : Mizato / Weissen galerie
อ้างอิงจากเรื่อง : Toukenranbu Touken ranbu / Ichigo * tsurumaru
ลักษณะของสินค้า :นิยาย จำนวน 274 หน้า
ออกขายครั้งแรก : Comic Avenue #3 (2016)

19 in stock

SKU: A01863 Categories: , Tags: , , ,