Lost Heaven

329.00 ฿

ผู้จัดการ : Mizato / Weissen galerie
อ้างอิงจากเรื่อง : original
ลักษณะของสินค้า : จำนวนหน้า : 300 หน้า(ไม่รวมปก)
ออกขายครั้งแรก : Comic Avenue #3 (2016)

เหลือสินค้า 8 ชิ้น

Sold By : Homu
SKU: A01862 Categories: , Tags: ,