Perfect waifu !

150.00 ฿

คกิทสึเนะและมิคาสึกิที่เพิ่งแต่งงานใหม่ และงานบ้านงานเรือนที่มิคาสึกิจะต้องทำเพื่อให้สมกับเป็นภรรยาของโคกิทสึเนะ

9 in stock

SKU: A01008 Categories: , Tags: ,