Over The Moon – White Sticker Set

200.00 ฿

ผู้จัดทำ : SwaddeeM
อ้างอิงจากเรื่อง: Wang Yibo x Xiao Zhan
ลักษณะของสินค้า: White PVC Sticker Diecut 100% จำนวน 15 ชิ้น/ชุด
ออกขายครั้งแรก: Moon8983 (2020)

21 in stock