#BZtarot – SWORDS – Page

33.00 ฿

ผู้จัดทำ : wawawawii
อ้างอิงจากเรื่อง : WangYibo&XiaoZhan
ลักษณะของสินค้า : ไพ่ทาโร่ต์ ขนาด 7.5×12.1 cm พิมพ์สี 2 หน้า ด้านหน้าไพ่-เคลือบกลิตเตอร์ ด้านหลังไพ่-เคลือบด้าน
ออกขายครั้งแรก : MOON8983 (2020)

32 in stock (can be backordered)

SKU: A02220 Categories: , Tags: , , , ,