BoZhan Glitter Postcard

40.00 ฿

ผู้จัดทำ : waalinor
อ้างอิงจากเรื่อง : Wang Yibo & Xiao Zhan
ลักษณะของสินค้า : โปสการ์ด 4X6 นิ้ว เคลือบกลิตเตอร์
ออกขายครั้งแรก : BOZHAN FAIR (2019)

9 in stock