Are You Really A Sacred Sword?

130.00 ฿

โดเกี่ยวกับการเจอกันครั้งแรกของอิชิกิริมารุกับนิคคาริอาโอเอะ และแก็กในชีวิตประจำวัน

7 in stock

SKU: A01032 Categories: , Tags: ,