Always Here

150.00 ฿

เมื่อฮารุตัดสินใจไปออสเตรเลีย
ในงานโรงเรียนครั้งสุดท้าย ท่ามกลางแสงสปอร์ตไลต์บนเวที
มาโคโตะจึงได้บอกอะไรบางอย่างออกไป !!?

11 in stock