ติดตามรายละเอียดของคำสั่งซื้อได้โดยระบุรายละเอียดด้านล่างและกดปุ่ม Track โดยรายละเอียดต่างๆที่ต้องระบุระบบได้ส่งให้ทางอีเมลหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว