(ระงับบริการชั่วคราว / OUT OF SERVICE)

ซื้อก่อน จัดส่งทีหลัง! SHIP IT LATER!

บริการที่ให้ลูกค้าสั่งและชำระเงินเฉพาะค่าสินค้าไว้ก่อน แล้วฝากสินค้ากับทางร้าน จนเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเพิ่มจนพอใจและพร้อมจะให้จัดส่ง จึงจะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่คิดค่าส่งรวมกันทีเดียวโดยแจ้งผ่านฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทาง e-mail (เวลาทำการปกติ 9:00 น.- 18:00 น.) ในระยะเวลา 1 – 3 วัน

เงื่อนไขการใช้บริการ
# ทุกออเดอร์ ต้องเป็น ‘ซื้อก่อน ส่งทีหลัง’ ไม่มีการชำระค่าส่งมาแล้ว
*สั่งซื้อแล้วจ่ายเงินและแจ้งการชำระเงินตามปกติ ไม่เช่นนั้นออเดอร์จะถูกยกเลิกและหลุดจอง
# หาก NOTE มาในออเดอร์เฉย ๆ แต่ไม่มาแจ้งในฟอร์มด้านล่าง ทางเราไม่นับนะครับ ถือว่าผิดขั้นตอนThis service provides you tools to pay for products (without a shipping fee) and lets us hold the orders until you decide to proceed with the shipment all at once. You can inform us through the form below, and we will calculate the shipping fee along with sending you the PayPal request email. (9.00 a.m. – 18.00 p.m. (GMT+7))

#every order has to be ‘Pay only product’ (not include shipping fee!!!)

กรอกฟอร์มนี้เมื่อต้องการให้จัดส่ง