You’re my Lady Luck

100.00 ฿

ผู้จัดทำ : pudding comic (Carymono)
อ้างอิงจากเรื่อง : Daisuke Kambe x Haru Katou
ลักษณะของสินค้า : B5 / 20 pages / R18 / TH-only
ออกขายครั้งแรก : Comic Avenue 6

Out of stock