ในวันที่ป๋อเป็นแมว

170.00 ฿175.00 ฿

 

ผู้จัดทำ: aki-aishi

(Including translation sheets for international shipping)

อ้างอิงจากเรื่อง: Wang Yibo & Xiao Zhan

ลักษณะของสินค้า: ขนาด A5 32 หน้า(ไม่รวมปก) ปกอาร์ตเคลือบด้าน 250 แกรม เนื้อในกระดาษปอนด์ 120 แกรม

การเปิดอ่าน: จากซ้ายไปขวา

ออกขายครั้งแรก: BOZHAN FAIR (2019)

This product is currently out of stock and unavailable.