Xiao Zhan doll with 坚果 Hoodie

1,100.00 ฿

ผู้จัดทำ : Paeristar Factory
อ้างอิงจากเรื่อง:   Xiao Zhan
ลักษณะของสินค้า: ตุ๊กตาขนาด 20 cm. พร้อมชุดฮู้ดเจียนกั่ว

10 in stock

SKU: A02267 Categories: , Tags: , , , ,