White Love Rhapsody

350.00 ฿

ผู้จัดทำ : Tippuri~ii*

จากเรื่อง : Erik x Charles, from X-Men: First Class

ลักษณะของสินค้า : 12.9 x 19.8 cm, fanfiction, 80 grams, 170 pages, มีภาพประกอบขาวดำแทรกรวมในเล่ม

ออกขายครั้งแรก : –

เหลือสินค้า 4 ชิ้น

Sold By : Homu
SKU: A01789 Category: Tags: , , ,