While

150.00 ฿

Anthology LOTR
ว่าด้วยเรื่อง ช่วงเวลาขณะหนึ่ง ก่อนการเดินทางจะเริ่มขึ้น
เนื้อเรื่องเป็นมุมมองของเลโกลัสเป็นส่วนใหญ่
มีทั้ง Comady และ Drama ค่ะ

1 in stock

SKU: A00426 Categories: , Tags: , , ,