Until…now.

240.00 ฿

AU คือ Alternate Universe เป็นรูปแบบการเขียนฟิคชั่นอีกชนิดหนึ่งที่เขียนขึ้นโดยจินตนาการล้วนๆ ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากเรื่องจริงหรือภายในเนื้อเรื่องหลักแต่อย่างใด จะคงไว้แค่เพียงหน้าตาตัวละคร และอุปนิสัยเดิมเท่านั้น
Gender Bend คือ ตัวละครเปลี่ยนจากเพศเดิม ชายกลายเป็นหญิง หญิงกลายเป็นชาย ไม่ใช่เปลี่ยนแค่รูปร่าง แต่กลายเป็นอีกเพศไปเลยจริงๆ

5 in stock