Tuoken Ranbu’s Diary วันๆ ของซานิวะว่างงาน [2 เล่มจบ]

750.00 ฿

ผู้จัดทำ : คุณจิ้งจอก
อ้างอิงจากเรื่อง: Touken Ranbu
Pairing : Touken Danshi x Saniwa
ลักษณะของสินค้า: หนังสือขนาด A5 637หน้า (2 เล่มจบ) ภาพประกอบขาว-ดำภายในเล่ม 6 ภาพ

8 in stock