Tsurumaru White & Prince Ichigo

120.00 ฿

เป็นการล้อเลียนนิทานสโนไวท์ในรูปแบบของฮงมารุค่ะ >< (เป็นสึรุอิจินะคะ ฮา)
***เนื้อในอาจมีแต่งชุดผู้หญิงในส่วนของเอสดี 4 ช่องนะคะ เผื่อใครที่รับไม่ได้ในจุดนี้***

 

Out of stock

SKU: A01286 Categories: , Tags: ,