tie up

130.00 ฿

หน้าที่ที่ปฏิบัติทุกวันจนเป็นกิจวัตร เซบาสเตียนเเละชิเอลที่ต้องออกไปสืบคดีเด็กหายตัวไปที่คณะละครสัตว์ ถึงจะต้องอยู่ห่างกัน แต่..
“หน้าที่นี้ เป็นของกระผม”
“ไม่ว่าเมื่อไหร่.. กระผมก็จะอยู่เคียงข้างเสมอ”

14 in stock