The World Megane Café

120.00 ฿

ที่จัตุรัสโลก มีคาเฟ่ห์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ นอกจากร้านนี้จะมีชื่อเสียงว่าพนักงานทุกคนล้วนแต่เป็นหนุ่มแว่น/สาวแว่นแล้ว พวกเขายังมีความลับ (?) อีกมากมาย นั่นคือ…!!!

23 in stock