The Fluffy Undercover – Nick & Judy(AU) Fanbook

190.00 ฿

ผู้จัดทำ :  Minipraw

จากเรื่อง :  Nick & Judy from Zootopia

ลักษณะของสินค้า :  Doujinshi  ขนาด B5
จำนวนหน้า ขาว-ดำ 44 หน้า เนื้อหาคอมิค 38 หน้า

ออกขายครั้งแรก :  Comic Square 2

Out of stock

SKU: A01707 Categories: , Tags: , , , ,