The Crow’s Nest

$4.81

ผู้จัดทำ   :  STECHA

จากเรื่อง   :  Final Fantasy XV (All Characters)v

ลักษณะของสินค้า :  ขนาด : A5 (148 x 210 mm)

ปก : กระอาร์ท 260 แกรม เคลือบมัน

เนื้อใน : กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม จำนวน 30 หน้า ภาษาไทย

เข้าเล่ม : ไสกาว

ออกขายครั้งแรก :   Comic Avenue #4 (2017)

มีสินค้าอยู่ 6

รหัสสินค้า: A01648 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,