TAKER : The Original Comic & Drama CD

270.00 ฿

เสียงของหัวใจ…บางครั้งก็บรรยายออกมาด้วยภาษากายไม่ได้

จงใช้ “ใจ” ฟัง “สิครับ…เสียง ของพวกเราน่ะ

16 in stock

SKU: A00508 Categories: , Tags: , ,