Sticker : KurooxTsukki / BokuxAka

17.00 ฿

ผู้จัดทำ : LATTE
อ้างอิงจากเรื่อง: Haikyuu!
ลักษณะของสินค้า: สติกเกอร์ PP เนื้อด้าน 16 ชิ้น / ขนาด 5 cm
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 6 (2020)

Clear
SKU: A02591 Categories: , Tags: , ,