Song Splash

65.00 ฿

[MakoHaru] อยากรู้แต่ไม่อยากถาม – มาโคโตะอยากรู้ความในใจของฮารุกะ แต่ก็ไม่กล้าถามเพราะกลัวว่าจะต้องเสียเพื่อนรักไป
[MakoGou, Rin] พูดตรงๆ – โกวแต่งงานกับมาโคโตะ แต่รินกลับรู้สึกเหมือนน้องสาวกำลังจะโดนพรากไปจากอก
[SouRin] อีกไกลแค่ไหนคือใกล้ – โซสึเกะ
[HaruRin] Sometimes When We Touch – เมื่อรินสับสนกับความรู้สึกที่ตัวเองมีให้ฮารุกะ

 

 

10 in stock

SKU: A01052 Categories: , Tags: ,