Sketchbook Kimetsu no Yaiba A5

$5.71

ผู้จัดทำ : Firo
อ้างอิงจากเรื่อง: Kimetsu no Yaiba
ลักษณะของสินค้า: Sketchbook A5 (50 blankpapers) สมุดโน๊ตสันห่วง กระดาษกรีนออฟเซ็ตเปล่าไม่มีเส้น 50 แผ่น
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 6

มีสินค้าอยู่ 10

รหัสสินค้า: A02564 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,