Sketchbook Kimetsu no Yaiba A5

160.00 ฿

ผู้จัดทำ : Firo
อ้างอิงจากเรื่อง: Kimetsu no Yaiba
ลักษณะของสินค้า: Sketchbook A5 (50 blankpapers) สมุดโน๊ตสันห่วง กระดาษกรีนออฟเซ็ตเปล่าไม่มีเส้น 50 แผ่น
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 6

10 in stock

SKU: A02564 Categories: , Tags: ,