Shooting Stars of winter

110.00 ฿

..ครั้งหนึ่งที่พวกเราเคยไปดูดาวด้วยกัน..
..ได้ให้สัญญากับดาวตกว่าจะกลับมาดูดาวด้วยกันอีก..

ในที่สุดวันที่คำสัญญาเป็นจริงก็มาถึง…

ได้เวลาที่ผมจะทำตามสัญญาของตัวเองบ้าง
ว่าในวันที่เราได้กลับมาดูดาวด้วยกันอีกครั้ง
ผมจะบอกความรู้สึกที่แท้จริง

…ผมจะสารภาพรักกับเขา…

Out of stock

SKU: A01351 Categories: , Tags: ,