Shinazugawa Cat Sticker

55.00 ฿

ผู้จัดทำ: Renata7th
อ้างอิงจากเรื่อง: Kimetsu no yaiba
ลักษณะของสินค้า: สติกเกอร์ PVC ด้าน ขนาด A6 ไดคัท 17 จุด
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 6 (2020)

9 in stock

SKU: A02522 Categories: , Tags: ,