Shiba Sticker

44.00 ฿

ผู้จัดทำ :Kadeart

จากเรื่อง :  Original

ลักษณะของสินค้า : ขนาดของสินค้า : ⚫ Sticker PVC
⚫ size A6

ออกขายครั้งแรก : Comic Alley 2 2018

Only 2 left in stock

Sold By : Homu
SKU: A01751 Categories: , Tags: ,