Seven Knights Acrylic keychain : RudyxKris Awaken

110.00 ฿ 60.00 ฿

ผู้จัดทำ : kaskia

จากเรื่อง : Seven Knights

ลักษณะของสินค้่า :  ความสูงประมาณ 7-8cm. / พวงกุญแจอคริลิค

ออกขายครั้งแรก : Comic Avenue 4 (2017)

Out of stock