Seven Knights Acrylic keychain : Rudy

90.00 ฿

ผู้จัดทำ : kaskia

จากเรื่อง : Seven Knights ( Rudy  )

ลักษณะของสินค้่า :  ความสูงประมาณ 7-8cm. / พวงกุญแจอคริลิค

ออกขายครั้งแรก : Comic Avenue 4 (2017)

Out of stock