Rude To Stare

120.00 ฿

ผู้จัดทำ   :  STECHA

จากเรื่อง   :  Final Fantasy XV (Ignis)

ลักษณะของสินค้า :  พวงกุญแจอะครีลิค สกรีนสีลงอะครีลิคด้านเดียว

สูงประมาณ 6cm. หนาประมาณ 3mm.

ออกขายครั้งแรก :   Comic Avenue #4 (2017)

3 in stock