Reverse World

110.00 ฿

ผู้จัดทำ : pudding comic
อ้างอิงจากเรื่อง : FFXIV (Warrior of Light x Crytal Exarch)
ลักษณะของสินค้า : 18 page/ B5 / TH 18+
การเปิดอ่าน : จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก : 15 March 2020

11 in stock