Rage & Serenity

43.00 ฿

อีริค*ชาร์ลสในแบบฉบับ “Rage & Serenity ค่ะ 2 รส 2 เรื่องในเล่มเดียว!
โดยที่เนื้อเรื่องอยู่ระหว่างภาค First Class กับ Day of Future Past ค่ะ

Out of stock

SKU: A00794 Categories: , Tags: ,