Pokemon washi tape

70.00 ฿

ผู้จัดทำ : Home จาก F64 Album
อ้างอิงจากเรื่อง: Pokémon
ลักษณะของสินค้า: วาชิเทปขนาด2cmx10m
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue6(2020)

48 in stock

SKU: A02444 Categories: , Tags: ,