Pocket Eden vol.2

220.00 ฿

ผลงานเรื่องยาวที่ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์โลกผู้เต็มไปด้วยความรู้สึกอันหลากหลาย กับมนุษย์ต่างดาวหน้าตายที่เดินทางจากดาวอันห่างไกลเพื่อมาเรียนรู้ความรู้สึกเหล่านั้น ผ่านปัจจุบันและอดีต สู่อนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้

เนื้อหาเริ่มต้นด้วยตอนพิเศษ (16.5) และมีตอนหลักเป็นตอนที่ 17-32

Out of stock

SKU: A01224 Categories: , Tag: