Photo War

110.00 ฿

เมื่อคนหลงยุคทั้งสองรู้จักการถ่ายรูปด้วยมือถือ สงครามถ่ายรูปอีกฝ่ายก็เริ่มขึ้น แต่จะเป็นอย่างไรเมื่อมีรูปที่ชวนให้เข้าใจผิดทำให้อีกฝ่ายหึงหน้ามืด

2 in stock

SKU: A01178 Categories: , Tags: , , , , , , ,