One Night with You

134.00 ฿

ผู้จัดทำ   : Emito

จากเรื่อง   :  Final Fantasy XV (Gladnis)

ลักษณะของสินค้า : Size: 182x257mm (B5)

Page: 24 p ลักษณะการเปิดอ่านเป็นแบบญี่ปุ่น

ออกขายครั้งแรก : Comic Square #2 (2018)

เหลือสินค้า 3 ชิ้น

Sold By : Homu
SKU: A01692 Categories: , Tags: , , , ,