one day in shocolute

120.00 ฿

ผู้จัดทำ : Zore~

อ้างอิงจากเรื่อง : yume100 / rica x princess

ลักษณะของสินค้า : โดจิน ขนาด A5 จำนวนหน้า 38 หน้า

การเปิดอ่าน : จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)

ออกขายครั้งแรก : –

10 in stock

SKU: A01915 Categories: , Tags: , ,