Nostalgia

160.00 ฿

ผู้จัดทำ : Prema-Ja
อ้างอิงจากเรื่อง : Final Fantasy VI
ลักษณะของสินค้า : งานลายเส้นขาวดำ รวมภาพหลากหลายตัวละครหลักๆในเกม FFVI
ลักษณะการเปิดอ่าน : จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก : Game Festival #2 (2019)

23 in stock