Night Forest 2

340.00 ฿

นิยายภาพ

“ได้โปรดอย่าหลงเชื่อหนังสือเปลือกไม้ เพราะเรื่องราวเหล่านั้นล้วนเป็นคำลวง”
เวลาของนักเดินทางหนุ่มเหลืออีกไม่มากนัก อีกทั้งคำเตือนของนางไม้กลับทำให้เขาต้องทวีความสับสนยิ่งขึ้น ชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าจะสามารถเชื่อใจใครได้บ้างในป่าแห่งรัตกาลนิรันดร์

แถมฟรีโปสการ์ดสองใบและที่คั่นในชุด

9 in stock

SKU: A00493 Categories: , , Tags: , ,