Nice to meet you!

140.00 ฿

เป็นเรื่องราวที่ชินไค และอาราคิตะย้อนกลับไปนึกถึงช่วงปี1 ที่ทั้งสองคนเพิ่งจะรู้จักกัน อาราคิตะไม่เข้าใจว่าทำไมชินไคถึงได้เรียกตัวเองด้วยชื่ออย่างสนิทสนมทั้งๆที่เพิ่งจะรู้จักกันด้วยซ้ำ

3 in stock