**My Sweet Little Latte (CarlSeph) ***

฿ 350.00

ผู้จัดทำ : กางเกงเอวสูงของอิพี่ & หัวไชเท้า

อ้างอิงจากเรื่อง : อ้างอิงเกม Identity V (CarlSeph)
ลักษณะของสินค้า : ขนาด B6, แฟนฟิคชั่น, จำนวนหน้า 234หน้า
การเปิดอ่าน : จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก : March 2020

41 in stock