My Little Padawan

460.00 ฿

ผู้จัดทำ : FoxxTrot

อ้างอิงจากเรื่อง : Star Wars (Kylo Ren/Ben X Rey)

ลักษณะของสินค้า : ขนาด A5, 314 หน้า อ่านจากซ้ายไปขวา(แบบไทย)

ออกขายครั้งแรก : Comic Avenue 5 (2019)

18 in stock

SKU: A01909 Categories: , , Tags: , ,