Love in a lunchbox

110.00 ฿

ผู้จัดทำ : pudding comic
อ้างอิงจากเรื่อง : Kimetsu no Yaiba / Sabito x Giyuu
ลักษณะของสินค้า : 20 page/ B5 / TH 18+
การเปิดอ่าน : จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก : 15 March 2020

13 in stock

SKU: A02020 Categories: , Tags: , , , , ,